fincacorasol.beKus ette koma

kus ette komaKui aga ükskõik väljendab seisundit, kuuludes pealause öeldise juurde, eraldatakse ta siduvast sõnast komaga. Vrd See on ikka nii, ükskõik mis ka ei juhtuks. Mul on ükskõik, kuhu ta läheb. Isegi kui, olgugi et, ainult et, vaevalt et, peaasi et, ilma et, mitte et kuuluvad sidendina kokku ning sidesõna et ja kui ette koma ei panda.. Siin eristub kaks võimalust. Kui välja on jäetud verb "olema", siis koma jääb: "Ta tegi rohkem, kui ette nähtud. Tehke nii, nagu joonisel näidatud. Mis meelel, see keelel." Oletame aga, et meie lause kõlab tervikuna nii: "Loengud toimuvad samas ruumis(,) kus (need toimusid) eelmisel aastal.". Küsisõnade ette käib tavaliselt koma. Sest, et, kuid ette ka. Muude ette saab ka koma panemata hakkama, tuleb vaadata, kas mõlemal pool sõna on tegusõna pöördes või kas tegu pole vastandusega (mitte see, vaid teine). Ja vabalt võib juhtuda ja ja ning ette koma, see "ei käi"-reegel on algklasside jaoks.. . Selles konkreetses lauses on küll ainult viis koma, aga on ette juhtunud olukordi, kus ühes lauses on üle kümne koma ning üks lause moodustab terve lõigu. Liigne komade kasutus võib muidugi lause lugejale segaseks muuta, mistõttu tuleks komade kasutust piirata, isegi siis kui need muudavad laused huvitavamaks ja mõttetihedamaks.. . KOMA SIDUVATE SÕNADE EES. LIITLAUSETES ÜHENDAMISEKS SAAB KASUTADA KA SIDUVAID SÕNU KES , KELLE , KEDA , MIS , MILLE , MIDA , KUS , KUHU , KUIDAS , MILLAL , MISSUGUNE , KAS jt. NENDE SÕNADE ETTE PANNAKSE ALATI KOMA. Näidis: Ütle palun , millal sa tuled? Õpetaja näitas meile pildilt , missugune on banaanipuu. Einar .... Sõnade AGA ja VAID ette tuleb koma panna siis, kui nad on lauses sidesõnad, nt Ta on väike, aga tubli. See ei sõltu mitte kuupäevast, vaid kohtumise päevakorrast. Niisugust ettevõt-mist ei nimetata näituseks, vaid messiks. Kui aga ja vaid on rõhumäärsõnad, siis koma nende ees ei ole: Kuum supilonks mõjub aga kosutavalt.. Täna tuletame meelde kaks reeglit komade paneku kohta. 1. Koma ei ole vaja panna siis, kui sõnast ja kahele poole jäävad sõnad või lauseosad on demokraatlikult võrdsed. Osakonnajuhataja ja raamatupidaja tegid aruannet. Juhataja astus tuppa ja …. Sidesõnade ette koma panemine on lihtne selgeks saada väikeste salmikestega: Et, sest, kuid, vaid, aga – seisavad koma taga. Ja, ning, ehk, ega, või – ette koma ei käi. 6) Suur ja väike täht Lauset alustatakse suure tähega. Kõik inimeste, riikide, asutuste, organisatsioonide jne kirjutatakse samuti suure tähega.. Kui lauselaiend ei ole (osa)lause algul, jääb samuti koma panemata, ükskõik kus öeldis ka ei asu. Seminarile ei saa ta seega tulla. Tal on samal ajal esiteks õppetöö ja teiseks ei jõua ta muidu lastele lasteaeda järele. Ta soovis siiski pärast minuga kokku saada, et kuulda, millest seminaril kõneldi.. Isegi, kui koma taga tegusõna pole, kuid me mõistame, et seal peaks olema. Kui koma taga tegusõna pole (ega pole ka ette näha), siis koma ei panda ja on tegemist võrdlusega. On ehk nii? Kirjutasin kunagi Vilde teose põhjal uurimustöö “kui ja nagu võrdlus …”, see osutus täiesti maakondlikus plaanis võitjaks.. Kui lauselaiend ei ole (osa)lause algul, jääb samuti koma panemata, ükskõik kus öeldis ka ei asu. Seminarile ei saa ta seega tulla. Tal on samal ajal esiteks õppetöö ja teiseks ei jõua ta muidu lastele lasteaeda järele. Ta soovis siiski pärast minuga kokku saada, et kuulda, millest seminaril kõneldi.. Niisiis võib sõnal kui olla lauses ka muid rolle, näiteks eraldada koos komaga pealauset ja osalauset. Tagasi võrdluse juurde. Koma tuleb siiski panna, kui võrdlus- kui järel on tegusõna. Kui lihtvõrdluse juures kiputakse koma panema, siis tegusõnaga võrdluse puhul kiputakse koma jällegi ära jätma, ja jälle viga majas.. Et komareeglid selgeks saaksid, on loodud luuletusi ja sõnamänge, mille abil meelde jätta, et sest ja et ette käib alati koma, või et ja, ning, ega, ehk, või ja kui ka ette kunagi koma ei käi. Välja arvatud näiteks eelmises lauses. Hiljem käivad komad enamasti sinna, kuhu parasjagu vaja. Või sinna, kuhu juhtuvad.. ette koma ei panda. Karl ei saa korrapealt aru, kus ta viibib ja kas on hommik või õhtu. Oskan nimetada inimest, kes kiirust tõeliselt armastas ning kes teadis, miks ta seda tegi. Seetõttu on lootust arvata, et õpinguid said jätkata kõik, kes soovisid ning [kes] selle nimel ka pingutasid . (Universitas Tartuensis 18.02.2000). Mõnikord esinevad sõnad aga ja siis lihtlauses. Sel juhul me nende ette koma ei pane. Vaata alljärgnevaid lauseid. Mõtle ise välja kaks lauset , kus aga ja siis ette pannakse koma ja kaks lauset, kus aga ja siis esinevad lihtlauses ja nende ees pole koma.. Kirjavahemärkide kordamine LIHTLAUSE (sisaldab ühte öeldist): Ja, ning, ega, ehk, või, kui ka ette koma ei panda! Kui sidesõnadele kui, nagu, otsekui, kuni järgnevas lauseosas puudub öeldis, siis sidesõna ette koma ei panda! Koondlauses (sisaldab loetelu) eraldatakse loetelu ja …. Selles konkreetses lauses on küll ainult viis koma, aga on ette juhtunud olukordi, kus ühes lauses on üle kümne koma ning üks lause moodustab terve lõigu. Liigne komade kasutus võib muidugi lause lugejale segaseks muuta, mistõttu tuleks komade kasutust piirata, isegi siis kui need muudavad laused huvitavamaks ja mõttetihedamaks.. Kui lauselaiend ei ole (osa)lause algul, jääb samuti koma panemata, ükskõik kus öeldis ka ei asu. Seminarile ei saa ta seega tulla. Tal on samal ajal esiteks õppetöö ja teiseks ei jõua ta muidu lastele lasteaeda järele. Ta soovis siiski pärast minuga kokku saada, et kuulda, millest seminaril kõneldi.. Koma ei panda kirja lõppu sõnade lugupidamisega, austusega, tervitades, tänades, vastust oodates jms ning nime vahele. Koolon koondlauses loetelu ette, mille ees on mingi kokkuvõttev sõna ( SÜ 89 ): Eile jõudis kohale kogu seltskond : õde, õemees, vend, vanaisa ja lell;. M nikord esinevad s nad aga ja siis lihtlauses. Sel juhul me nende ette koma ei pane. Vaata allj rgnevaid lauseid. M tle ise v lja kaks lauset , kus aga ja siis ette pannakse koma ja kaks lauset, kus aga ja siis esinevad lihtlauses ja nende ees pole koma.. Pole enam tükk aega ainsatki ortograafiaõpikut näppu sattunud. Kas endiselt kehtib, et kui per. nimi on esimene, käib selle järel koma? Jäi ette üks äsja avaldatud soliidne väljaanne (üliòpilaskorporatsiooni juubeliteos), kus isikunimede loendites on per. nimed ees ja ilma komadeta. Jäi häirima. Aga võimalik, et olen ise ajas maha jäänud…. Mu ema meenutab, et tema lapsepõlve emakeeleõpikus oli klassikaline näide, kus „ja“ ette koma käis: „suur must pilv tõusis taevasse, ja just siis läks heinalisel rehavars katki“. Huvitaval kombel on eestimaised vihmaennustajad kollakuued. Nii kräunub vihma vihmakass ehk peoleo ja peatset äikesevihma ennustab kõuetamm ehk hobumadar.. Mitmesõnaliste sidendite puhul sõltub koma asend sisurõhust. Mingil juhul ei panda koma mõlemasse kohta. Kõrvallause võib asetseda pealause ees: Kui Arno isaga koolimajja jõudis, olid tunnid juba alanud. Olgugi et onu eile meil oli, ei rääkinud ta sellest midagi. Kas väikevend täna tuleb, ei tea keegi.. on põhjus. Vaja on seda põhjust vaid mõista, sest alles siis on meil teadlikkust midagi ette võtta selle muutmiseks. Eneseanalüüsi seisukohast on minu jaoks oluline motivatsiooni teadvustamine, sest sellel kipub olema mõju kogu protsessile, kus tegutsen ning ka sellele, kuidas osalejad end, mind ja teema harg-nemist kogevad.. Sinna sobib vajaduse korral ka "teras" ette: terastalaturg. 27. aprill 2009. Kas on mingi reegel, mida tuleb silmas pidada, kui moodustada sellist tüüpi ühend, kus enamasti püsiühendile nagu "ühenduse õigus" või "ühisturu toimimine" tuleb juurde veel mingi muu aspekt. See võib tekstis esineda ka erinevates käänetes.. Vaata, mees, kui sa paned koma "või" ette, siis muutub lause kardinaalselt võrreldes komata lausega. Tahad poosetada, aga ei tulnud eriti hästi välja. Kui tahad end veel lolliks teha oma lingvistiliste ja grammatiliste "geniaalsustega", siis anna teada. "olukordades kus inimesele oleks samasugune ülesanne üle jõu käiv" - sõna kus ette käib koma. "*näide rahvamassist, ref*" - siin on midagi vist nihu läinud? "sõrmejälgede lugemisel ning võrdlemisel ning üritatakse lahendada ka" - esimese ning asemel võiks olla sidesõna ja .. Juba pikka aega tegutseb Eesti Päevalehe Roheportaal ja teisipäeval ilmus seal suur intervjuu Fidži saare elaniku Salote Sevuti Nasaliga. Fidži probleem on, et veetase ookeanis kasvab ja maismaa jääb vee alla. Nasal ütles muuhulgas järgmist: „Kujutage ette, kui riik, kus elate, paikneks 330 saarel, mida ümbritseb maailma suurim ookean.

kuidas vahetada kojamehikuidas olla parem suhtlejakui kaua kestab angiinkui naine peeretabkergkäru kui vanaltalused on ained miskuidas ühendada pistikupesakui suur on eesti pindalakui eeselmis on flantsid
Camino Las Lomas, Alhaurin el Grande, Spanje
0032 477 23 90 28
info@fincacorasol.be
  • <
Onze troeven
834
Bing Google