fincacorasol.beKui ka ette koma

kui ka ette koma

Koma tuleb rinnastava sidendi ees kasutada siis, kui sidend 1) seisab pea- ja kõrvallause piiril: Külalistesttuntakse kaks korda rõõmu: siis, kui nad tulevad, jasiis, kui ärahakkavad minema. (Virumaa Teataja 19.08.1999) Võid kohataHollywoodi filmistaare, kellest oled seni vaid und näinud, jasukeldudakorallsinisesse merre. (Ma…

.

.

.

Kui ette EI käi koma, kui ta on tähenduses "kui ka" - nii Tiina kui (ka) Mati jäid hiljaks".

.

Misile: Vanem generatsioon mäletab jah, et nii pähe taoti, et "kui" ette koma ei käi. Tegelikkus on paraku ja õnneks natuke teistsugune. Vahel ikka väga käib. Suhtugem komadesse loominguliselt ja vaistule tuginedes:)

.

Üldreegli kohaselt pannakse ka võrdlussidesõnade kui ja nagu ning nende ühendite ette koma vaid siis, kui järgnev tarind sisaldab öeldisverbi (pöördelist verbivormi). Vastasel juhul pole tegemist kõrvallausega ning ka vajadust koma järele pole. Vrd

.

Kui koma taga tegusõna pole (ega pole ka ette näha), siis koma ei panda ja on tegemist võrdlusega. On ehk nii? Kirjutasin kunagi Vilde teose põhjal uurimustöö “kui ja nagu võrdlus …”, see osutus täiesti maakondlikus plaanis võitjaks.

.

Eesti keele reeglite järgi eraldatakse liitlause keskel asuv kõrvallause komaga mõlemalt poolt: Keskkond, kus me elame, mõjutab meie tervist. Kui kõrvallause lõpeb sidesõna ja, ning, ega, või, (nii .. ) kui ka ees, jääb koma ka nende ette tihti alles, nt Meister rõõmutses, et õppur oli töö hästi sooritanud, ja andis talle kingituse (Johannes Aaviku ...

.

Sidesõnade ja, ning, ega, ehk, või, nii… kui ka ette loetelus koma ei panda. Kaalikad, peedid ja porgandid – need on maitsvad juurviljad. Kui loetelu järel on kokkuvõttev fraas, siis kasutatakse mõttekriipsu. Laupäev ja pühapäev on puhkepäevad. Sidesõnade ja, ning, ega, ehk, või, nii… kui ka ette loetelus koma ei panda.

.

KOMA Koma pannakse 1) aga, kuid, vaid, ent ette koond- ja rindlauses vastandatud lauseliikmete või osalausete eraldamiseks: Ilm oli kaunis, aga/kuid/ent väga külm. 2) ja, ning, nii...kui ka ette, kui neile eelneb üte, järellisand, kõrvallause, verbita lauselühend: Tulge siia, kulla poisid, ja näidake, kuidas te seda tegite.

.

Siin üks näide, mille varal olen juba aastaid sõdinud toimetajatega eesmärgil, et koma kaoks võrdleva “kui” eest ka juhul, kui lause jätkus on öeldis. Kui ei kao, võimaldab skandaalset kaksipidimõistmist näiteks järgmine lause: “Kalle laulab paremini, kui Pille mängib klaverit”.

.

Liitlause osalaused erldatakse üksteisest komaga, kui nende vahel pole koma mittenõudvat sidesõna. Ka küsisõnade ette pannakse koma. (Ma ei jõudnud õigeks ajaks, sest buss hilines. Isa remondib autot ja ema askeldab köögis. Vaatan, kas kõik õpikud on kotis.) Kui, nagu ja kuni ette pannakse koma, kui neile järgneb öeldis. (Tulen kohe, kui õpitud saan. Poiss kadus klassist kui …

.

teiste rinnastavate sidesõnade ning, ega, või, (nii...) kui ka ette koma ei panda, kuid ei meenu, et õpetaja rõhutas reeglis sõna tavaliselt. Kui emakeeletunnis eritletavad laused muutusid keerukamaks, selgitati ka niisuguseid juhtumeid, mille puhul rinnastavate sidendite ees käib koma. Vanemate klasside Õpilaste tähelepanu juhiti (ning seda

.

Täna tuletame meelde kaks reeglit komade paneku kohta. 1. Koma ei ole vaja panna siis, kui sõnast ja kahele poole jäävad sõnad või lauseosad on demokraatlikult võrdsed. Osakonnajuhataja ja raamatupidaja tegid aruannet.

.

Et komareeglid selgeks saaksid, on loodud luuletusi ja sõnamänge, mille abil meelde jätta, et sest ja et ette käib alati koma, või et ja, ning, ega, ehk, või ja kui ka ette kunagi koma ei käi. Välja arvatud näiteks eelmises lauses. Hiljem käivad komad enamasti sinna, kuhu parasjagu vaja. Või sinna, kuhu juhtuvad.

.

Kui õpetaja annab töö ... Kas ette panin ka nüüd koma, see vist sobib siia. Aga selle viimase lause lõppu ma küsimärki ei pannudki, nagu ei sobinud eriti, aga siin nagu ette panin ikka koma. Tundus, et kuidagi sobib. Et ette tuleb küll igalpool koma panna, nagu viimases lauses. Siin jälle nagu ette sobis see koma.

.

Üldlevinud veene on, et sõna „et” ette käib alati koma, et nood kaks on lahutamatud. Tegelikult on „eti” ja koma suhted mõnevõrra keerukamad. Kui „etiga” algav kõrvallause järgneb pealausele, siis on koma mõistagi omal kohal („Loen raamatut, et igavust peletada”).

.

Ka siin tuleb panna koma, kui lausesse jätta sõnake on: "Magistrikraadiga lasteaiakasvataja kuupalk oleks sama suur, kui on kooliõpetaja miinimumtasu," selgitas Pikhof. Ja viimane näide, kus kui asemel on võrdlussõnaks nagu , mis muidugi ei muuda reeglit: " Ta veenab meid , et olukord planeedi kliimas pole sugugi nii roosiline nagu me ...

.

Kirjavahemärkide kordamine LIHTLAUSE (sisaldab ühte öeldist): Ja, ning, ega, ehk, või, kui ka ette koma ei panda! Kui sidesõnadele kui, nagu, otsekui, kuni järgnevas lauseosas puudub öeldis, siis sidesõna ette koma ei panda! Koondlauses (sisaldab loetelu) eraldatakse loetelu ja kokkuvõtt...

.

NII SIDESÕNAD KUI KA SIDUVAD SÕNAD ON SIDENDID. 1. Tõmba siduvatele sõnadele värviline ring ümber (10). 1. Peale õhtusööki, kui kodutööd olid tehtud, läksid Terje ja Tiit õue. 2. Pahandused algasid siis, kui tunnid olid lõppenud. 3. Mei ei jõudnud ära oodata, millal õpetaja tuleb. 4. Ema, kes oli ärevil, hakkas Annat kutsuma. 5.

.

Koma ei panda tavaliselt sidesõnade ja, või, ehk, ega, ning, nii... kui ka ette. Koma pannakse sidesõnade aga, vaid, kuid, ent ette. Koolonit kasutatakse koondlauses juhul kui korduvate lauseliikmete ees on kokkuvõttev sõna või sõnaühend. Mõttekriipsu kasutatakse siis, kui korduvate lauseliikmete järel on kokkuvõttev sõna või ...

.

Lõppude lõpuks, materjalid ilmuvad ka veebis. Kui üks nendest tingimustest on täitmata, siis koma lauselaiendi taha ei panda. Kui näiteks lauselaiend alustab küll (osa)lauset, aga tema järel tuleb kohe öeldis, pole komal seal kohta. Selline pausita sõnajärg tundub vahel ka loomulikum. Seega ei saa ta seminarile tulla.

.

ette ei panda koma ette pannakse koma . 2 / 10. ent . ette pannakse koma ette ei panda koma . 3 / 10. kui ka ette pannakse koma ette ei panda koma . 4 / 10. või . ette pannakse koma ette ei panda koma . 5 / 10. ja . ette pannakse koma ette ei panda koma . 6 / 10. aga ...

.

Soovitus: ära kasuta koma! Meil ei jäänud muud üle (,) kui tagasi minna. (Vrd Meil ei jäänud muud üle, kui tuli tagasi minna.) olema-verb Olema-verbi väljajätt ei mõjuta komakasutust. Ta oskab hinnata kõike, mis hästi tehtud (= mis on hästi tehtud). Ta …

.

Kõik me teame, et JA, NING, EGA, EHK, VÕI, KUI.. KA ETTE KOMA EI PANDA. On ka üks teine salmikene: ET, SEST, KUID, VAID, AGA – seisavad koma taga. NING, EHK, EGA, VÕI – ette koma ei käi. Aegajalt tuleb ikka ette, et kuigi eelnevaid salmikesi nagu enamvähem teame, siis oleme kahevahel – käib siin […]

.

Lausete liitumiskohale pannakse sidesõna või koma. Jäta meelde sidesõnad, mille ette koma ei panda: JA NING EGA EHK VÕI NII... KUI KA Tuleta meelde …

.

Ei panda ja, ning, ega, ehk, või, kui ka ette. Rõhu määrssõna-koma ei panda des ja mata lõpuga sõnade ette koma ei panda. koma käib esimese sidesõna ette. Kirjade alguses ja lõpus ei kasutata koma. üksteist hõlmavaid määrusi ei eralda...

.

Näiteks tekitab täiskasvanud keelekasutajates tihti hämmeldust tõik, et koma võib käia ka ja ees. Algklassidest on paljudele pähe kulunud reegel, et selle ning teiste rinnastavate sidesõnade ning, ega, või, (nii ...) kui ka ette koma ei panda, kuid ei meenu, et õpetaja rõhutas reeglis sõna tavaliselt.

.

Kirjavahemärkide kordamine LIHTLAUSE (sisaldab ühte öeldist): Ja, ning, ega, ehk, või, kui ka ette koma ei panda! Kui sidesõnadele kui, nagu, otsekui, kuni järgnevas lauseosas puudub öeldis, siis sidesõna ette koma ei panda! Koondlauses (sisaldab loetelu) eraldatakse loetelu ja …

.

1. ei ole kahjuks norm-intelligentsiga täiskasvanud inimene 2. on olnud ise kunagi väga paks ja on saanud trauma 3. põeb anoreksiat või on põdenud raskeid haiguseid täiendage…. - …

kuidas tekkis niagara jugakuidas teha jõulukapsastmis on confitkui kuningas nutabkuidas kirjutada euromis on veebibrauserkuidas teha liimikuidas müüa metsamis on keemiline reaktsioonmis maa see on lyrics
Camino Las Lomas, Alhaurin el Grande, Spanje
0032 477 23 90 28
info@fincacorasol.be
  • <
Onze troeven
350
Bing Google